สถิติหวยปี 2563 – 2564 ครบทุกงวดอัพเดทก่อนใคร

สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ดู สถิติหวยย้อนหลัง ใครที่กำลังส่องหาเลขเด็ดโชคลาภจาก สถิติหวยปี 2563 – 2564 สามารถดูได้ผ่านเว็บของเรา เว็บ รวมสูตรบาคาร่า.com เว็บเดียวจบทุกอย่าง ครบทุกงวด ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือ รางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว เชิญท่านอ่านวิเคราะห์ได้เลยด้านล่างนี้

สถิติหวยย้อนหลัง พ.ศ. 2563 – 2564 รางวัลที่ 1  

 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม ปี 2562 ผลรางวัลที่ออก 510541 ( งวดประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 )
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม ปี 2563 ผลรางวัลที่ออก 491774
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 589227
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 781403
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 875938
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 503446
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 051095
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก 831567
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก 516967
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 347258
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 873286
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 569391
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 945811
 • งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 999997
 • งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 244083
 • งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 837893
 • งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 286051
 • งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 506404
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 972661
 • งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 100994
 • งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 201303
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 384395 
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 912307
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 424603
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 835538
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 890422
 • งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 472270
 • งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 100787
 • งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 501272
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 684579
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 292972
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 691861
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 713517
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 556725
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 910261
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 046750

สถิติหวยย้อนหลัง พ.ศ. 2563 – 2564 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผลรางวัลที่ออก 116 , 382 ( งวดประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 ) 
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 004 , 132
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 552 , 259
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 515 , 952
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 294 , 328
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 258 , 726
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก  430 , 285
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก  489 , 264
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก 876 , 882
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 362 , 095
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 510 , 533
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 931 , 575
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 712 , 614
 • งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 725 , 636
 • งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 220 , 127
 • งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 757 , 594
 • งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 189 , 464
 • งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 154 , 598
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 368 , 741
 • งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 093 , 776
 • งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 377 , 828
 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 336 , 804
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 367 , 653
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 605 , 248
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 861 , 318
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 290 , 838
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 036 , 902
 • งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 755 , 283
 • งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 143 , 013
 • งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 306 , 018
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 843 , 615
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 620 , 193
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 054 , 007
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 794 , 073
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 174 , 058
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 103 , 307
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 421 , 666

สถิติหวยย้อนหลัง พ.ศ. 2563 – 2564 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผลรางวัลที่ออก 140 , 250  ( งวดประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 )
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 379 , 595
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 375 , 927
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 030 , 918
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 597 , 780
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 404 , 661
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 191 , 364
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก 562 , 582
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก 625 , 565
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 307 , 094
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 682 , 494
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 578 , 809
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 364 , 733
 • งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 957 , 342
 • งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 853 , 623
 • งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 595 , 110
 • งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 980 , 045
 • งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 245 , 062
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 208 , 255
 • งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 984 , 834
 • งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 072 , 517
 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 924  , 321
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 566 , 878
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 282 , 651
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 057 , 817
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 051 , 806
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 396 , 256
 • งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 393, 577
 • งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 478 , 264
 • งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 498 , 129
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 276 , 970
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 978 , 723
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 447 , 668
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 511 , 414
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 233 , 927
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 004 , 785
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 160 , 355

สถิติหวยย้อนหลัง พ.ศ. 2563 – 2564 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผลรางวัลที่ออก 81  ( งวดประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 )
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 68
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 06
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผลรางวัลที่ออก 94
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 98
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 77
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 22
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก 24
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน2563 ผลรางวัลที่ออก 64
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 83
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 53
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 92
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 88
 • งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 98
 • งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 57
 • งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 59
 • งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 38
 • งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 40
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผลรางวัลที่ออก 46
 • งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 84
 • งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 70
 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผลรางวัลที่ออก 19
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 15
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 97
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลรางวัลที่ออก 39
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 79
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 19
 • งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 05
 • งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 56
 • งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 18
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 14
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 45
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผลรางวัลที่ออก 17
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 29
 • งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 70
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 69
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผลรางวัลที่ออก 23

คำถามที่พบบ่อย

สถิติพวกนี้ครบทุกงวดรึเปล่า ?

ต้องบอกเลยว่าครบทุกงวดอย่างแน่นอนครับ เว็บของเราอัพเดทผลรางวัลที่ออกก่อนใคร ผลออกเราอัพเดททันที

สามารถสมัครเล่นหวยได้ที่ไหน ?

หากคุณลูกค้าสนใจ สามารถติดต่อเพิ่มเดิมได้ทางหน้าเว็บ หรืออยากให้รวดเร็วสามารถกดคลิ๊กที่ปุ่มสมัครในบทความได้เลยครับ

ที่เว็บมีหวยอะไรให้เล่นบ้าง ?

เว็บของเรามีหวยทุกประเภทให้ลูกค้าทุกท่านได้เดิมพัน เข้าเว็บเราแล้วจบครบแน่นอน